Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 171

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 171

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 177
Regulamin imprezy: Spływ na byle czym

Spływy
KAJAKOWE

Spływy
PONTONOWE

Spływy
KAJAKOWE

Spływy
PONTONOWE

Piękno
PRZYRODY

plcsenderuuk

 

Stan Wody

Pogoda

 

402859
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprz. tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
17
50
559
399939
8341
10377
402859

Twoje IP: 3.235.185.78
28-07-2021 04:50

REGULAMIN SPŁYWU NA BYLE CZYM I EDYCJA KWISA 2021

§1.

Organizatorami spływu są:

Pont-car Oksana Broszko

Ławszowa 31

59-724 Osiecznica

Tel.: +48 603 508 265

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§2.
Czas i miejsce:

1. Zawody mają charakter jednodniowy i odbywają się 26 czerwca 2021 r. (sobota) na wyznaczonym przez organizatorów odcinku rzeki Kwisa w godzinach od 15.00 do 16.00.
2. Zgłoszone do udziału w spływie konstrukcje będą prezentowane jury i publiczności w miejscu startu, na nabrzeżu w Ławszowej w Parku „ Stara tama” w dniu zawodów od godz. 14.00.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów o godz. 17.00 na przystani Pont-car w Ławszowej.

§3.
Warunki uczestnictwa

1.W zawodach mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie utrzymać się na wodzie, wykonane własnoręcznie przez uczestników spływu i dopuszczone przez organizatorów.
2. Konstrukcje pływające mogą być poruszane jedynie siłami natury lub przy pomocy siły mięśni członków załóg.
3. Co najmniej 1 członek załogi musi być pełnoletni, który bierze odpowiedzialność za pozostałych uczestników nie pełnoletnich na jego konstrukcji pływającej.
4. Zgłoszenia do spływu w postaci zdjęć konstrukcji pływającej i danych kontaktowych jednego z członków załogi będą przyjmowane drogą elektroniczną do 20 czerwca br. na adres poczty internetowej:
a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Do udziału w zawodach nie będą dopuszczone konstrukcje standardowe, wyprodukowane niesamodzielnie.
6. Załoga wybiera spośród siebie kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa i w dniu zawodów jest osobą do kontaktów dla organizatorów.
7. Załoga odpowiada w dniu imprezy za przywiezienie na miejsce startu i odwiezienie z mety konstrukcji pływającej.
8. Załoga odpowiada za wodowanie konstrukcji pływającej i samodzielnie je przeprowadza.
9. Załoga odpowiada za usunięcie konstrukcji pływającej z rzeki oraz nabrzeża i samodzielnie je przeprowadza.
10. Kapitanowie załóg są zobowiązani do wzięcia udziału w odprawie technicznej o godz. 13.30 w dniu zawodów. Odprawa odbędzie się na przystani Pont-car w Ławszowej .

§4
Zasady rywalizacji i oceny

1. Spływ odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatorów.
2. Długość trasy wynosi ok. 500 m, start do spływu następuje w parku w Ławszowej „ Stara tama”, meta zlokalizowana jest na przystani Pont-car w Ławszowej.

3. O zwycięstwie decydują dwa kryteria:
A/ oryginalność ubioru uczestników ?
B/ punkty za wygląd konstrukcji pływającej przyznane przez jury
4. Zwycięzcą spływu zostaje załoga z najwyższym wynikiem uzyskanym w wyniku:

Sumy punktów otrzymanych od Jurorów (skala 1-10)

5. Konstrukcje pływające będą oznaczone numerami startowymi i oceniane przez jury.
6. Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego oceny są ostateczne i niepodważalne.

§5
Nagrody

1. Dla uczestników zawodów przewidziane są nagrody:
– za zajęcie 1. miejsce – ?
– za zajęcie 2. miejsce – ?
– za zajęcie 3. miejsce – ?

§6
Zakazy i nakazy

1. Przez cały czas trwania imprezy pod nazwą I Edycja Spływu na Byle Czym Kwisa 2021 wszystkie załogi obowiązuje trzeźwość.
2. W przypadku złamania warunku z pkt 1. załoga zostaje automatycznie zdyskwalifikowana.
3. Załogi zobowiązane są do posiadania własnych środków bezpieczeństwa tj. kapoków, kamizelek ratunkowych itp.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów w tym zakresie.

§7
Warunki prawne
1. Zarówno załogi jak i poszczególni członkowie załóg nie będą wysuwać wobec organizatorów roszczeń za uszkodzenia osobowe i materialne.
2. Uczestnicy spływu samodzielnie odpowiadają za potrzebne ubezpieczenia w związku z udziałem w imprezie (np. ubezpieczenie OC, NW itd.).

§8
Wizerunek i dane osobowe uczestników

1. Organizatorzy mają prawo do rejestrowania audio- i/lub wideo łodzi i załóg i wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych np. w prasie, telewizji, radio, internecie.
2. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb reklamowo-marketingowych związanych z organizacją i promocją Spływu na Byle Czym Kwisa 2021.
3. Dane wymienione w par 2. będą przetwarzane zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” obowiązującą w Pont-car Ławszowa, której treść pozostaje do wglądu w Pont-car Ławszowa 31.

§9
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatorów.